Luật sư Nguyễn Hoàng
Luật sư Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Luật sư

Phone +84936 061359

Tiểu sử

Luật sư Nguyễn Hoàng đã gia nhập LEGALAM từ những ngày đầu thành lập và luôn đồng hành trên từng chặng đường phát triển của LEGALAM.

Luật sư Nguyễn Hoàng đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng. Ông có bề dày kinh nghiệm trong những vụ việc tố tụng dân sự phức tạp, những tranh chấp đất đai và trong cả lĩnh vực ly hôn. Hơn nữa, Luật sư Nguyễn Hoàng còn tham gia vào tất cả lĩnh vực liên quan đến hợp đồng kinh doanh và pháp luật về doanh nghiệp bao gồm thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, tố tụng doanh nghiệp, tranh chấp cổ đông, giao dịch thương mại đến phá sản và giải thể doanh nghiệp. Ông đã làm cố vấn pháp lý cho cả những người chủ doanh nghiệp nhỏ và những tập đoàn lớn, cũng như các cá nhân liên quan đến quá trình tố tụng.

Lĩnh vực pháp luật

  • Giải quyết tranh chấp
  • Dân sự - Đất đai
  • Hợp đồng - Thương mại
  • Pháp chế Doanh nghiệp

Trình độ chuyên môn

Đại học Luật Hà Nội, 1998

Học viện Tư pháp, 2002