Luật sư Nguyễn Gia Long

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Phone +1-2454-2345-22

Tiểu sử

Với kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực, Luật sư Nguyễn Gia Long đã và đang cố vấn về chuyên môn cho các công tác tác nghiệp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và doanh nghiệp.

Một câu nói mà tôi luôn yêu thích: “Nhà nước ổn định duy nhất là nhà nước mà ở đó tất cả con người đều bình đẳng trước pháp luật.”

Lĩnh vực hoạt động

  • Pháp chế Doanh Nghiệp
  • Tư vấn Đầu tư
  • Dân sự và Đất đai
  • Tư vấn Hợp đồng

Education & Bar Admission

Đại học Luật Hà Nội, 1996

Học Viện Tư Pháp, 2001

Pratice Areas

Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, 2005

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tây Bắc, 2009.

Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng, 2010.

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng công ty MBLAND, 2018

My Skills

Luật sư Nguyễn Gia Long luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để mang đến dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng và điều đó đã được công nhận qua sự tin tưởng của Khách hàng.
Practice Area80%
Happy Customer100%
Firm Size70%
Success Case90%