Đội ngũ Luật sư LEGALAM

Đội ngũ Luật sư

LEGALAM

Luật sư Lâm Thị Thúy

CEO and Founder

Luật sư Lâm Thị Thúy là người đồng sáng lập LEGALAM. Luật sư Lâm Thị Thúy hiện đang giữ vai trò quản lý và giám sát chính cho hoạt động tư vấn pháp luật của LEGALAM. Đặc biệt, cô có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ.

Luật sư Nguyễn Gia Long

Luật sư

Với kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực, Luật sư Nguyễn Gia Long đã và đang cố vấn về chuyên môn cho các công tác tác nghiệp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Hoàng

Luật sư Nguyễn Hoàng

Luật sư

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

luat-su-cao-thi-hong-nhat

Cao Thị Hồng Nhật

Luật sư

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Ths. Luật sư Trần Thị Huê

Luật sư

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.

Chuyên viên pháp lý Phạm Huyền

Luật sư

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks.