Melanie Brown

Partner

Phone +1-2454-2345-22

Biography

Luật sư Trần Thị Huê, là luật sư cộng sự tại LEGALAM, chuyên về lĩnh vực giải quyết tranh chấp, lao động, dân sự và thi hành án.

Luật sư Huê có kinh nghiệm tư vấn và đại diện cho nhiều khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp, kiện tụng, thi hành án. Cô đã tham gia rất nhiều vụ kiện tụng, bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng. 

Pratice Areas

  • Giải quyết tranh chấp
  • Bảo hiểm - Lao động
  • Dân sự
  • Thi hành án

Education & Bar Admission

Đại học Luật Hà Nội, 2002

Học viện Tư pháp, 2006

Pratice Areas

Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, 2008

Luật sư tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Starlaw, 2018

Cố vấn cao cấp – Tổng công ty MBLAND, 2019

Luật sư cao cấp – Công ty Luật LEGALAM, 2020

My Skills

"Mọi sự việc đều có cách giải quyết."
Practice Area80%
Happy Customer100%
Firm Size70%
Success Case90%