Trình tự đăng ký thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Làm thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên có khó không? Trình tự, hồ sơ để tự đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên là gì? Cùng Công ty Luật LEGELAM đi tìm hiểu thông tin để giải đáp thắc mắc trên thông qua nội dung bài viết bên dưới đây nhé!

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?
Công ty TNHH 2 thành viên có từ 02 đến 50 thành viên

Đặc điểm chung của loại hình Công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên là một hình thức doanh nghiệp có đặc điểm sau:

 • Công ty TNHH 2 thành viên do các cá nhân/tổ chức thành lập ra;
 • Có tối thiểu 02 thành viên và không vượt quá số lượng 50 thành viên;
 • Công ty TNHH 2 thành viên có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN.
 • Công ty TNHH 2 thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành CTCP.
 • Công ty TNHH 2 thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.
 • Thành viên của công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho các thành viên khác trong công ty hoặc người ngoài công ty. Hoặc có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp đó của mình sau khi được các thành viên chấp thuận.
Đặc điểm chung của loại hình Công ty TNHH 2 thành viên
Các thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ bằng vốn góp

Điều kiện thành lập Công ty TNHH hai thành viên

Cũng giống như những loại hình doanh nghiệp khác, để thành lập một công ty TNHH 2 thành viên thì cần tuân thủ các điều kiện cơ bản sau:

Về chủ thể thành lập

 • Công ty có thể được thành lập bởi các tổ chức có tư cách pháp nhân và cá nhân từ 18 tuổi trở lên.
 • Người hoặc tổ chức muốn thành lập công ty không được nằm trong danh sách các đối tượng bị hạn chế hoặc cấm thành lập công ty theo quy định tại Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất hai thành viên (cá nhân hoặc tổ chức) tham gia góp vốn. Tuy nhiên, số lượng không được vượt quá 50 thành viên.
Điều kiện về chủ thể thành lập công ty
Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

Tên công ty

 • Tên tiếng Việt của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải gồm hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên công ty phải được gắn tại chi nhánh, trụ sở chính, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Tên công ty không được phép trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã có từ trước đó. Để tránh trường hợp trùng tên, chủ doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty trên cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp trước khi quyết định đặt tên công ty.
 • Các trường hợp vi phạm quy định tại Điều 38 của Luật Doanh nghiệp 2020 là không được phép sử dụng tên công ty.
Điều kiện về tên công ty
Tên tiếng Việt của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải gồm hai thành tố

Trụ sở công ty

 • Trụ sở chính phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và là địa chỉ liên lạc chính thức của doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính được xác định dựa trên các đơn vị hành chính.
 • Trụ sở chính phải có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Điều này giúp các bên khác có thể liên lạc với doanh nghiệp một cách thuận tiện.
 • Trong quá trình lựa chọn trụ sở chính, cần đảm bảo rằng không sử dụng căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể làm trụ sở công ty. Điều này nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư và nhà tập thể.
 • Đối với các địa điểm khác có xác định về địa chỉ rõ ràng thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện đặt địa chỉ công ty để hoạt động kinh doanh. Ví dụ như thuê địa chỉ đặt trụ sở công ty hoặc đặt địa chỉ tại nhà riêng.
Điều kiện về trụ sở công ty
Điều kiện về trụ sở công ty

Vốn điều lệ

Điều kiện về vốn điều lệ khi thành lập công ty là như sau:

 1. Vốn điều lệ của công ty được xác định bằng tổng giá trị các khoản vốn góp của các thành viên, được cam kết và ghi trong Điều lệ của công ty. Đối với các ngành, nghề không yêu cầu về vốn thì các thành viên có quyền tự quyết định dựa trên năng lực tài chính và quy mô, phạm vi kinh doanh.
 2. Thành viên phải đóng đủ và chính xác loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN;
 3. Pháp luật không quy định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cần bao nhiêu vốn. Số vốn điều lệ phụ thuộc vào ngành nghề mà doanh nghiệp dự định kinh doanh. Theo quy định pháp luật hiện nay, một số ngành nghề sẽ yêu cầu cần có vốn pháp định hoặc một số ngành nghề yêu cầu phải ký quỹ. Do đó, vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên phải bằng tối thiểu hoặc cao hơn mức vốn pháp định hoặc mức vốn ký quỹ trong suốt quá trình công ty hoạt động.
Điều kiện về vốn điều lệ công ty
Vốn điều lệ của công ty được xác định bằng tổng giá trị các khoản vốn góp

Ngành nghề kinh doanh

 • Doanh nghiệp được phép tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào pháp luật không cấm. 
 • Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện cần phải đáp ứng những điều kiện dựa theo quy định pháp luật như điều kiện về vốn pháp định, chứng chỉ về hành nghề, điều kiện đối với giấy phép con,… Doanh nghiệp cần đảm bảo duy trì các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động.
Điều kiện về nghành nghề kinh doanh
Doanh nghiệp được phép tự do kinh doanh trong các ngành, nghề theo quy định

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo Pháp luật được Quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là chủ doanh nghiệp hoặc đi thuê ngoài
 • Công ty có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

Hồ sơ để tiến hành thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cần bao gồm các tài liệu sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Danh sách của các thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); 
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với thành viên là những cá nhân và người đại diện theo pháp luật.
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với những thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức cần phải được hợp pháp hóa.
  • Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư (đối với nhà đầu tư đến từ nước ngoài) theo quy định của Luật Đầu tư.

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu đều là bản sao có công chứng hoặc được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thủ tục để có thể thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Quy trình để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các bước chính sau đây:

Sau khi chuẩn  bị hồ sơ đầy đủ như trên, thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1:  Nộp hồ sơ

Tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Xem xét hồ sơ

Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ và trả kết quả:

 • Hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy phép Đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ không hợp lệ: ra thông báo sửa đổi và bổ sung
Quy trình thủ tục để có thể thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh

Bước 3: Công bố thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, khi nộp hồ sơ để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, người nộp hồ sơ cũng phải đóng lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Do đó, sau khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp, thông tin công ty được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký hồ sơ thành lập công ty TNHH

Thủ tục sau khi đã thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, quy trình thủ tục tiếp theo bao gồm:

 • Khắc dấu cho công ty bao gồm: dấu pháp nhân và dấu chức danh;
 • Thực hiện khắc biển hiệu với thông tin công ty và treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tài khoản ngân hàng sử dụng trong quá trình giao dịch và tài chính của công ty.
 • Đăng ký mua chữ ký số (Token) để hỗ trợ kế toán kê khai và nộp thuế điện tử một cách an toàn và hiệu quả.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài;
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo về việc phát hành hóa đơn trước khi bắt đầu sử dụng trong các giao dịch kinh doanh của công ty.
 • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng hoặc hàng quý với cơ quan thuế để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và thuế phải nộp trong thời gian tương ứng.
Thủ tục sau khi đã thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục sau khi đã thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Xem thêm: Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên và thủ tục liên quan

Một số câu hỏi thường gặp

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần điều kiện gì?

Để thành lập công ty TNHH 2 thành viên cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

 • Tuân thủ các điều kiện về: tên công ty, trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…
 • Nộp hồ sơ và lệ phí đầy đủ theo quy định pháp luật.

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần bao nhiêu vốn?

Vốn điều lệ tối thiểu không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà căn cứ vào từng ngành nghề kinh doanh. Đối với những ngành nghề kinh doanh không có yêu cầu về vốn thì doanh nghiệp tự quyết định mức vốn điều lệ sao cho phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển công ty.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên gồm những gì?

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ của công ty.
 3. Danh sách của các thành viên gón vốn.
 4. Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu của thành viên góp vốn và 1 số loại giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Nên thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên?

Nếu cá nhân hoặc tổ chức muốn là người duy nhất sở hữu và kiểm soát công ty thì loại hình công ty TNHH 1 thành viên là lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu muốn huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều thành viên khác nhau thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên là giải pháp tối ưu.

Sau khi thành lập Công ty TNHH 2 thành viên phải làm gì?

Các công việc cần làm sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD như: khắc dấu, treo biển công ty tại trụ sở, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử, nộp tờ khai thuế, mua và phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Dịch vụ về việc thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

LEGALAM là một công ty luật hàng đầu chuyên cung cấp Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. Với đội ngũ luật sư và chuyên viên rất giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu trong quá trình thành lập công ty.

Công ty Luật LEGALAM cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm: nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân, treo biển tại trụ sở công ty, mở tài khoản ngân hàng và các thủ tục liên quan khác trước và sau khi thành lập. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng trong quá trình này, đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được thực hiện một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Hãy để LEGALAM trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. Dưới đây là thông tin liên hệ của công ty luật LEGALAM:

 • Công ty Luật LEGALAM
 • Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A Tòa nhà Keangnam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 0936 061359
 • Email: [email protected]

Bài viết trên chúng tôi cung cấp thông tin về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Hy vọng nội dung bài viết mà LEGALAM chia sẻ phía trên đây sẽ hữu ích với quý khách hàng! 

Cố vấn chuyên môn bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng

Bài liên quan

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp chi tiết 2024

Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp là thủ tục pháp lý để doanh nghiệp xóa tên khỏi hệ thống đăng ký kinh doanh....
Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá tốt

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói giá tốt

Dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp tại LEGALAM cam kết thủ tục trọn gói, nhanh chóng, chính xác. Chi phí dịch vụ giải thể...
Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Khi Công ty cổ phần muốn mở rộng phạm vi các lĩnh vực kinh doanh khác, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi, bổ...
Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2024. Hướng dẫn hồ sơ, quy trình thực hiện...
Thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty chi tiết

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty – Hướng dẫn chi tiết

Công ty tăng vốn điều lệ trong các trường hợp nào? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty...
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định mới

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định pháp luật. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thay đổi vốn điều...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359