Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chi tiết nhất

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là văn bản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa trên Giấy phép kinh doanh lữ hành để kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp. Vì vậy trong bài viết dưới đây, Luật Legalam sẽ giới thiệu tới khách hàng hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế đầy đủ, chi tiết nhất.

1. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1.1 Điều kiện về Giấy phép hoạt động

Để được phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin 02 loại giấy phép sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tour du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế (trường hợp chưa có mã ngành 7912 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần phải bổ sung ngành nghề này)
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiếp tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ Tổng cục du lịch thì mới được phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch lữ hành quốc tế.

Lưu ý: Hộ kinh doanh cá thể không được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Thành lập công ty là điều kiện cơ bản để được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 

1.2 Điều kiện về ký quỹ 

 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Mức vốn ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định 168/2017/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
Loại hình kinh doanh Mức ký quỹ
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 250.000.000
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000
Ký quỹ tại ngân hàng
Ký quỹ tại ngân hàng

1.3 Điều kiện về người phụ trách kinh doanh

 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành thì mới được phép xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.
  • Chuyên ngành về lữ hành quốc tế bao gồm 1 trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch, Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là người đảm nhiệm một trong các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Tổng giám đốc; Giám đốc hoặc Phó giám đốc; Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Văn bằng được cấp tại nước ngoài phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

KHÁM PHÁ VỀ: Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

2. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

 • Công ty có vốn Việt Nam khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện:
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị
Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ

 Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

4. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Để thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp phép

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ lưu tại doanh nghiệp) theo danh mục hướng dẫn nêu trên với các điều kiện tương ứng.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ cấp phép tại Tổng cục Du lịch

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch theo 1 trong 03 hình thức sau:

  • Nộp trực tiếp đến Tổng cục du lịch tại địa chỉ: 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  • Qua đường bưu điện
  • Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: dichvucong.gov.vn
 • Bước 3: Tổng cục Du lịch cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do về giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh lữ hành
Thủ tục làm giấy phép kinh doanh lữ hành

5. THỜI HẠN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Trên Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không ghi thời hạn của giấy phép, pháp luật cũng chưa có quy định về thời hạn của giấy phép. Điều này có thể hiểu, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không có thời hạn, doanh nghiệp được sử dụng cho đến khi không còn hoạt động kinh doanh; không duy trì mức ký quỹ hoặc một trong các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh.

6. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI LEGALAM

Dịch vụ pháp lý tại Luật Legalam
Công ty Luật LEGALAM cam kết chất lượng dịch vụ

Công ty Luật LEGALAM với hơn 15 năm kinh nghiệm làm Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho hàng nghìn doanh nghiệp cam kết mang đến chất lượng dịch vụ pháp lý tốt nhất cho Khách hàng.

Các công việc chúng tôi sẽ làm cho Quý khách:

 • Tư vấn, giải đáp mọi vấn đề pháp lý mà Khách hàng vướng mắc: điều kiện, thủ tục,…
 • Tư vấn chuẩn bị các loại giấy tờ cần để cấp phép Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, xử lý các tình huống phát sinh
 • Liên tục cập nhật tiến độ công việc cho Khách hàng
 • Nhận và trao trả kết quả tận nơi cho Quý khách
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí sau dịch vụ

7. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ LỆ PHÍ

Thời gian thực hiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Du lịch nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian thực tế thực hiện có thể kéo dài từ 3-4 tuần vì việc chuẩn bị hồ sơ của khách hàng thường sẽ có nhiều thay đổi.

Phí, lệ phí: 3.000.000 đồng/giấy phép

8. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu hỏi 1: Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế là gì?

Tham khảo: Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Câu hỏi 2: Khi nào doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Câu hỏi 3: Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có thời hạn bao lâu?

Câu hỏi 5: Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành được quy định thế nào?

Cố vấn chuyên môn bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng

Bài liên quan

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam theo quy định mới nhất. Những lưu ý...
Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài chi tiết nhất

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định mới nhất. Một số lưu ý khi...
Thủ tục xin công văn nhập cảnh vào việt nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam theo quy định mới nhất. Hướng dẫn...
Hồ sơ, thủ tục xin visa cho người nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục xin Visa cho người nước ngoài vào Việt Nam

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin visa (thị thực) nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam theo quy định mới nhất. Những...
Hồ sơ, thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam được pháp luật quy định chặt chẽ. Quyền...
Dịch vụ làm visa cho người nước ngoài ở Việt Nam

Dịch vụ làm Visa cho người nước ngoài

Công ty Luật LEGALAM đã có hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ làm visa (thị thực) cho người nước ngoài ở Việt...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359