Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

haiThủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh. Các hình thức tăng vốn, hồ sơ, thủ tục tăng vốn được pháp luật quy định như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết sau của LEGALAM.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên chi tiết nhất

1. QUY ĐỊNH VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

2. CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 68 Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH hai thành viên có thể tăng vốn qua 02 hình thức sau:

Hình thức 1: Tăng vốn góp của thành viên

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tăng vốn bằng việc các thành viên công ty góp thêm vốn. Phần vốn góp thêm sẽ được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
 • Trong trường hợp thành viên công ty không muốn góp thêm vốn thì có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Hình thức 2: Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới

Công ty tiếp nhận thêm thành viên mới cùng với số vốn góp của thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ của công ty. Điều này cũng dẫn đến thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty.

3. HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ, trong thông báo phải bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp; Vốn điều lệ hiện tại và số vốn sau tăng; thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ; ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên;

2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

3. Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

4. Danh sách thành viên góp vốn trong đó thể hiện vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên sau khi tăng vốn điều lệ;

5. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của thành viên mới là cá nhân đối với trường hợp tăng vốn do tiếp nhận thêm thành viên mới;

6. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không nộp trực tiếp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên mà uỷ quyền cho người khác.

4. THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

5. MỘT SỐ LƯU Ý KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

 • Cập nhật các thông tin như: số điện thoại, email, số fax, website… phát sinh khi đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Lưu ý thông tin CMND/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn tại thời điểm đăng ký tăng vốn hay không;
 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

 • Trong trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 cho cơ quan thuế và tờ khai thuế môn bài bổ sung.

6. DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI LEGALAM

Khi sử dụng dịch vụ của LEGALAM, chúng tôi sẽ giúp Khách hàng:

 • Tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý của Khách hàng
 • Tư vấn số vốn điều lệ phù hợp với doanh nghiệp, giảm tối đa nghĩa vụ về thuế môn bài hàng năm
 • Đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ tùy từng trường hợp thay đổi vốn điều lệ
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước
 • Theo dõi, cập nhật tiến độ liên tục cho Khách hàng
 • Xử lý khi có tình huống phát sinh
 • Nhận và trả kết quả thay đổi vốn điều lệ tận nơi.

Tham khảo: Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

7. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Tăng vốn góp của thành viên
 • Tiếp nhận thêm vốn góp từ thành viên mới

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong đó thể hiện việc tăng vốn điều lệ, trong thông báo phải bao gồm các thông tin: Tên, địa chỉ và mã số doanh nghiệp; Vốn điều lệ hiện tại và số vốn sau tăng; thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ; ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên;

2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

3. Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên;

4. Danh sách thành viên góp vốn trong đó thể hiện vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên sau khi tăng vốn điều lệ;

5. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của thành viên mới là cá nhân đối với trường hợp tăng vốn do tiếp nhận thêm thành viên mới;

6. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không nộp trực tiếp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên mà uỷ quyền cho người khác.

Tải mẫutại đây

Bài liên quan

Thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty chi tiết

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty – Hướng dẫn chi tiết

Công ty tăng vốn điều lệ trong các trường hợp nào? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty...
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định mới

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định pháp luật. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thay đổi vốn điều...
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần chi tiết

Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp nào? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ của Công...
Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, mở rộng kinh...
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359