Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh. Các hình thức tăng vốn, hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV được quy định nư thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết qua bài  viết sau của LEGALAM.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên chi tiết nhất

1. QUY ĐỊNH VỀ VỐN CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty và được ghi trong Điều lệ công ty

Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định

2. CÁC HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Công ty TNHH 1 thành viên góp thêm vốn thông qua 02 phương án sau:

Hình thức 1: Chủ sở hữu góp thêm vốn

Trường hợp này, chủ sở hữu tự góp thêm vốn đầu tư và vẫn là thành viên duy nhất của công ty, có quyền tự quyết định mọi vấn đề của công ty.

Hình thức 2: Huy động vốn từ người khác

Chủ sở hữu sẽ quyết định mức huy động vốn và số lượng người tham gia góp vốn.

 • Thành viên tham gia góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức
 • Công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty sang Công ty TNHH 2 thành viên (có ít nhất từ 2 thành viên trở lên) hoặc Công ty cổ phần (có ít nhất 03 thành viên)
 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi loại hình với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

3. HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Trường hợp 1: Chủ sở hữu tự góp thêm vốn

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về tăng vốn điều lệ, trong đó ghi rõ số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Trường hợp 2: Huy động vốn từ người khác

Hồ sơ chuyển đổi sang Công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới.
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ chuyển đổi sang Công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc chuyển đổi công ty;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn cổ đông mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn theo quy định của Luật Đầu tư.

4. QUY TRÌNH, THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TNHH 1 THÀNH VIÊN

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, nhận kết quả qua 02 con đường:

 • Nhận trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh
 • Qua đường bưu điện

Nếu Quý khách cảm thấy thủ tục, hồ sơ quá phức tạp, Quý khách có thể tham khảo dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại LEGALAM để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

5. THỜI HẠN GÓP VỐN KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV

 • Theo Luật Doanh Nghiệp quy định khi thành lập doanh nghiệp vốn điều lệ cần phải góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng đăng ký kinh doanh.
 • Còn đối với thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH Một thành viên, thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp đủ vốn doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

6. CÁC THỦ TỤC SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

 • Đăng bố cáo công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty phải thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Nộp thông báo với cơ quan thuế trong trường hợp thay đổi vốn làm thay đổi mức thuế môn bài:

Trong trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 cho cơ quan thuế và tờ khai thuế môn bài bổ sung.

7. DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI LEGALAM

Khi sử dụng dịch vụ của LEGALAM, chúng tôi sẽ giúp Khách hàng:

 • Tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý của Khách hàng
 • Tư vấn số vốn điều lệ phù hợp với doanh nghiệp, giảm tối đa nghĩa vụ về thuế môn bài hàng năm
 • Đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ tùy từng trường hợp thay đổi vốn điều lệ
 • Thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước
 • Theo dõi, cập nhật tiến độ liên tục cho Khách hàng
 • Xử lý khi có tình huống phát sinh
 • Nhận và trả kết quả thay đổi vốn điều lệ tận nơi.

Tham khảo: Bảng giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

8. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tải mẫu: tại đây

Bài liên quan

Thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty chi tiết

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty – Hướng dẫn chi tiết

Công ty tăng vốn điều lệ trong các trường hợp nào? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty...
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định mới

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định pháp luật. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thay đổi vốn điều...
Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần chi tiết

Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp nào? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ của Công...
Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, mở rộng kinh...
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên

haiThủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi,...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359