Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính [Chi tiết 2023]

Việc thành lập công ty đầu tư tài chính đòi hỏi nhiều giấy tờ và thủ tục phức tạp vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật. Trong bài viết dưới đây Công ty Luật LEGALAM sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục, hồ sơ, điều kiện để xin cấp phép thành lập công ty tài chính mới nhất.

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật tổ chức tín dụng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Theo đó, các hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Ngoài ra, công ty đầu tư tài chính còn có chức năng sử dụng nguồn vốn của Chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân huy động được để đầu tư sản xuất kinh doanh, cho vay hay cung cấp dịch vụ khác liên quan đến tiền tệ, tài chính như tư vấn đầu tư, quản lý, bảo quản tài sản,…

Công ty tài chính là gì?
Công ty tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín, giá tốt 2023

Các hình thức Công ty tài chính hiện nay

Theo quy định pháp luật, Công ty tài chính thường hoạt động dưới các hình thức sau:

 • Công ty Tài chính nhà nước: là Công ty Tài chính do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh
 • Công ty Tài chính cổ phần: là Công ty do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức Cổ phần
 • Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
 • Công ty Tài chính liên doanh: là công ty Tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp động liên doanh.
 • Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: là công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Các hình thức Công ty tài chính hiện nay
Loại hình doanh nghiệp đầu tư tài chính hiện nay

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tphcm trọn gói, chuyên nghiệp

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính

1.1 Điều kiện chung

 • Có mức vốn pháp định là 500 tỷ đồng;
 • Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 Luật các TCTD
 • Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

1.2 Điều kiện đối với thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính

Đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam không phải là tổ chức tín dụng:

 • Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng vào năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp tập đoàn kinh tế đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả;
 • Kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính;
 • Vốn góp tham gia thành lập phải đảm bảo: vốn chủ sở hữu trừ đi phần chênh lệch giữa các khoản đầu tư dài hạn và nợ dài hạn tối thiểu bằng số vốn góp theo cam kết (cách xác định theo phụ lục số 04.ĐGH kèm theo Thông tư này).

Đối với tổ chức tín dụng Việt Nam phải đảm bảo:

 • Duy trì tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật sau khi góp vốn vào công ty tài chính;
 • Có tổng tài sản Có tối thiểu 50.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhỏ hơn 3% tại thời điểm xin góp vốn thành lập công ty tài chính;
 • Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 06 tháng liên tục trước thời điểm đề nghị thành lập công ty tài chính;
 • Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính.

Đối với cá nhân:

 • Mang quốc tịch Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005;
 • Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập công ty tài chính;
 • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích;
 • Có bằng đại học hoặc trên đại học ngành kinh tế hoặc Luật;
 • Cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả.
Điều kiện đối với thành viên sáng lập
Điều kiện đối với thành viên sáng lập

1.3 Công ty tài chính liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Các điều kiện quy định như trên
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính
 • Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà công ty tài chính nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi công ty tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính
 • Công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Công ty tài chính nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật Các tổ chức tín dụng
 • Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của công ty tài chính;
công ty tài chính liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài
Điều kiện đối với công ty tài chính liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài

1.4 Điều kiện đối với thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài:

 • Có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác
 • Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính
 • Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài là ngân hàng, ngoài các điều kiện nêu trên phải là ngân hàng có uy tín, được tổ chức xếp hạng quốc tế xếp hạng từ mức trung bình và ổn định trở lên, có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

1. 5 Điều kiện chung để công ty tài chính được thực hiện hoạt động ngân hàng

 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép;
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Điều kiện chung để công ty tài chính
Điều kiện cơ bản cần có khi thành lập doanh nghiệp đầu tư

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Công ty tài chính

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên góp vốn ký;
 • Dự thảo Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt;
 • Đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng đã được Hội nghị thành lập thông qua hoặc chủ sở hữu phê duyệt;
 • Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập hoặc góp vốn;
 • Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn. Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức vốn điều lệ của các bên góp vốn.

Xem thêm: Mở công ty du lịch – Hướng dẫn chi tiết nhất

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Để có thể thành lập doanh nghiệp đầu tư tài chính và giúp doanh nghiệp vận hành thì yêu cầu cần thực hiện các thủ tục, quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị những thông tin cơ bản về công ty:

 • Tên công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp

Bước 2: Soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ như trên

Bước 3: Nộp hồ sơ

Tiến hành nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Xem xét hồ sơ

Trong thời gian 03 – 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả:

 • Hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy phép ĐKKD
 • Hồ sơ không hợp lệ: ra thông báo sửa đổi

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh khá phức tạp. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, mời bạn tham khảo dịch vụ thành lập công ty của LEGALAM.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính
Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Xem thêm: Thành lập trung tâm tư vấn du học: Quy trình, thủ tục

Thủ tục sau khi đăng ký thành lập công ty đầu tư tài chính

Sau khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành tiếp những thủ tục bắt buộc sau:

 • Khắc dấu Công ty, dấu chức danh 
 • Mở và thông báo tài khoản ngân hàng cho Công ty
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và thuế môn bài
 • Mua chữ ký số và đăng ký nộp thuế điện tử
 • Đặt biển hiệu tại trụ sở công ty
 • Mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế trong suốt quá trình hoạt động.
Thủ tục sau khi đăng ký thành lập công ty đầu tư tài chính
Thủ tục pháp lý sau khi đăng ký doanh nghiệp thành công

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu theo quy định

Chi phí để thành lập công ty đầu tư tài chính

Hiện tại Công ty Luật LEGALAM đang cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói tối ưu về cả chi phí lẫn hiệu quả để giảm thiểu tối đa gánh nặng cho doanh nghiệp mới. LEGALAM hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục trước và sau khi thành lập doanh nghiệp để Khách hàng yên tâm hoạt động kinh doanh.

Để được tư vấn và báo giá, mời liên hệ hotline của chúng tôi: 0936 061359

Chi phí để thành lập công ty đầu tư tài chính
Chi phí thành lập doanh nghiệp đầu tư tài chính

Xem thêm: Thành lập công ty luật: Điều kiện, quy trình, hồ sơ

Một số lưu ý quan trọng khi thành lập công ty đầu tư tài chính

Trước khi thành lập doanh nghiệp đầu tư tài chính, các công ty cần lưu ý một số vấn đề sau: Bởi những thủ tục và thông tin đều cần thiết và có những quy định yêu cầu phải tuân thủ. Cụ thể:

 • Loại hình doanh nghiệp phải phù hợp với công ty đầu tư tài chính. Bởi mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm riêng tùy vào điều kiện góp vốn và số lượng thành viên góp vốn .
 • Tên công ty: là duy nhất, không được đặt trùng hay gây nhầm lẫn với tên công ty đã được đăng ký; không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục.
 • Khi chọn người đại diện doanh nghiệp phải ưu tiên người có đủ kinh nghiệm, có đủ năng lực đại diện công ty theo pháp luật. Sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động chính thức, công ty có thể làm thủ tục thay đổi người đại diện nếu không hài lòng với người đại diện đã đăng ký.
 • Yêu cầu về địa chỉ trụ sở chính: phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ rõ ràng, cụ thể. Không được đặt trụ sở tại chung cư hay nhà tập thể không có chức năng kinh doanh.
 • Yêu cầu về vốn điều lệ: như đã nói ở trên, đầu tư tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện bắt buộc phải đáp ứng là vốn. Doanh nghiệp cần đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định thì mới đủ điều kiện hoạt động.
Một số lưu ý khi thành lập công ty đầu tư tài chính
Những lưu ý khi tiến hành thành lập công ty tài chính

Xem thêm: Hướng dẫn thành lập công ty mỹ phẩm chi tiết nhất

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Công ty Luật Legalam

Công ty Luật LEGALAM là đơn vị cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh công ty đầu tư. Chúng tôi hoạt động với các Luật sư có kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu và thực hiện các hoạt động thành lập công ty với giá tốt nhất. Bên cạnh đó chúng tôi còn có sự góp sức của các chuyên viên luật có kiến thức vững chắc về doanh nghiệp và chuyên viên thực hiện thủ tục về kế toán thuế, có kinh nghiệm từ 4-10 năm làm việc thực tiễn.

Quy trình thực hiện thành lập công ty tài chính và các thủ tục được hoàn thiện qua từng dịch vụ, dự án khách hàng ở từng năm của đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý. Có vốn kinh nghiệm và đúc rút từ thực tế, vì thế khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty Luật LEGALAM luôn hài lòng về dịch vụ, thái độ đã được cung cấp trong hợp đồng ký kết.

Bẳng những kinh nghiệm có được Công ty Luật LEGALAM luôn làm việc bằng thái độ chuyên nghiệp, quy trình khoa học, sáng tạo, nhanh nhẹn tạo nên một doanh nghiệp chất lượng đi đầu toàn quốc.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Công ty Luật Legalam
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp đầu tư uy tín

Xem thêm: Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty nội thất chi tiết

Những câu hỏi liên quan khi thành lập công ty đầu tư tài chính

Một số câu hỏi liên quan đến thành lập công ty tài chính được quan tâm nhiều nhất như sau:

Vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty đầu tư?

Vốn điều lệ khi thành lập công ty tài chính yêu cầu tối thiểu 500 tỷ đồng Việt Nam.

Kênh đầu tư tài chính của công ty tài chính?

Hiện nay có một số kênh đầu tư tài chính phổ biến như đầu tư chứng khoán, đầu tư vàng, bất động sản…

Công ty đầu tư tài chính thì lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp?

Hiện nay, công ty đầu tư tài chính chỉ có thể hoạt động dưới 02 loại hình: Công ty TNHH và Công ty cổ phần.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật LEGALAM
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật LEGALAM

Trên đây là toàn bộ thông tin, thủ tục và điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính mà Công ty Luật LEGALAM đã cung cấp đến mọi người. Nếu mọi người còn băn khoăn và chưa hiểu rõ vấn đề hãy liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Cố vấn chuyên môn bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng

Bài liên quan

Hồ sơ năng lực Công ty Luật LEGALAM

Thành lập từ năm 2010, Công ty Luật TNHH LEGALAM là một trong những đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp về lĩnh vực...
Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên theo quy định mới nhất. Những lưu ý khi làm thủ...
Điều kiện, thủ tục giải thể chi nhánh công ty chi tiết

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty được pháp luật quy định như thế nào? Có cần phải thông báo với cơ quan thuế?...
Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể Công ty cổ phần – Hướng dẫn chi tiết

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giải thể Công ty cổ phần được pháp luật quy định như thế nào? Cần lưu ý gì khi...
Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiêp

Các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp? Những đối tượng nào không được thành lập doanh nghiệp, công ty? Mời bạn theo dõi...
Có nên thành lập công ty không?

Có nên thành lập công ty không? 08 lý do phải biết

“Có nên thành lập công ty không?” là câu hỏi rất nhiều Khách hàng đặt ra cho chúng tôi để xin tư vấn. Hoặc “Có...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359