Mẫu giấy đăng ký kinh doanh mới nhất [ Cập nhật 2023]

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy đảm nhiệm chức năng như “giấy khai sinh” của doanh nghiệp. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có giấy chứng nhận kinh doanh khác nhau. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ nêu cụ thể ngành nghề của doanh nghiệp để chủ doanh nghiệp kê khai đăng ký. Hãy tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu giấy này qua bài viết dưới đây của Công ty Luật LEGALAM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa như sau : “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.”

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sau khi được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Ngoài ra, tuỳ thuộc từng loại doanh nghiệp mà thông tin trình bày trên giấy tờ sẽ khác nhau. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận kinh doanh chỉ được cấp tại cơ quan công Quản lý Nhà nước để ghi chép lại những thông tin tổng quát nhất về ngành nghề kinh doanh cũng như phương thức hoạt động của doanh nghiệp và nó có tác dụng bảo vệ quyền sở hữu thương hiệu doanh nghiệp của Nhà Nước, đồng thời bảo hộ chủ thể kinh doanh. 

Xem thêm: Đăng ký kinh doanh ở đâu? Lệ phí bao nhiêu?

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Căn cứ theo Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận ĐKDN gồm nội dung sau:

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nêu rõ như sau: 

 • Các nội dung có trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được công nhận là có giá trị pháp lý tính từ thời điểm doanh nghiệp chính thức được cấp Giấy chứng nhận. Một khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới thì giấy chứng nhận cũ sẽ không còn hiệu lực. 
 • Thông tin chi tiết số tài sản do công ty quyết định và tất cả tài sản được quy về VND.

Vì vậy, khi đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần cân nhắc, quyết định thật kỹ mọi thông tin về doanh nghiệp cần mở: tên công ty, vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đầy đủ nhất

Xem thêm: Đăng ký kinh doanh qua mạng là gì? Thủ tục thực hiện 2023

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 27 Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh: Đăng ký ngành nghề kinh doanh có trong danh mục mã ngành được pháp luật quy định.

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này: gồm 2 thành tố loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ: bộ hồ sơ đầy đủ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, thông thường sẽ có hướng dẫn khi tới phòng đăng ký. 

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Cần tuân thủ các điều kiện về hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem thêm: Đăng ký giấy phép kinh doanh quán cafe cần thủ tục gì?

Tra cứu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh, bạn truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx 

Chỉ cần gõ mã số thuế của doanh nghiệp sẽ thấy thông tin đăng ký. 

Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu số đăng ký kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty hợp danh và công ty cổ phần được cấp giấy CN ĐKDN tại Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đóng trụ sở chính. 

Đối với cá nhân kinh doanh sẽ được cấp giấy tại UBND Quận, huyện nơi đóng trụ sở. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết các mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Theo phụ lục IV-1 (ban hành kèm theo thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư) mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:………………….
Đăng ký lần đầu, ngày …..tháng…..năm…………
Đăng ký thay đổi lần thứ …………: ngày ……….tháng………năm……………..

1.Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt ( ghi bằng chữ in hoa):
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại (nếu có):………………                        Fax (nếu có):…………….
Email (nếu có):……………………..                       Website (nếu có):…………

3. Chủ doanh nghiệp
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………….                     Giới tính:……………
Sinh ngày:……/…………/…………                                                                                     Quốc tịch:…………
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: …./…../….Nơi cấp:  ………………………………………..                  Ngày hết hạn (nếu có):…/…../…..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………….
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………. 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 thành viên

Theo phụ lục IV-2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Mã số doanh nghiệp:
Đăng ký lần đầu, ngày…..tháng……năm………
Đăng ký thay đổi lần thứ…………….., ngày…..tháng…..năm……..

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):     ……………………………………………………………………………………………………….
Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại (nếu có):………………………………………..                      Fax (nếu có):………………………………………..
Email (nếu có):……………………………………………….                             Website (nếu có):…………………………..

3. Vốn điều lệ ( bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

4. Thông tin về chủ sở hữu
Đối với chủ sở hữu là cá nhân:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..                             Giới tính:   ………………………………………..       
Sinh ngày:…./…./……              Dân tộc:…………………………………………………                       Quốc tịch: ……………………………………………..
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………
Ngày cấp: ……………/…………./………….. Nơi cấp:……………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..
Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………….                      
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:……………………………………….
Ngày cấp:……../…………/……….. Nơi cấp:………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa) :…………………………………………………………….       Giới tính:………..
Chức danh:……………………………
Sinh ngày:…………./…………/…………. Dân tộc: …………… Quốc tịch:…….
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………………………
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………
Ngày cấp:………/………./……….. Nơi cấp:…………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo Phụ lục IV-3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/ TP…..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Mã số doanh nghiệp:..………………………………..
Đăng ký lần đầu,ngày …tháng……năm………..
Đăng ký thay đổi lần thứ……,ngày……tháng……năm……….

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng việt(ghi bằng chữ in hoa):…..
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):…………..
Tên công ty viết tắt(nếu có):……………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………
Điện thoại:……………………………. Fax:…………………
Email:………………………………….. Website:…………..

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):………………………

4. Danh sách thành viên góp vốn

STTTên thành viênQuốc tịchĐịa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chứcPhần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỉ lệ (%)Số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; số Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chứcGhi chú
1
2
3


5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………….  Giới tính:………………
Chức danh: ………………………………..
Sinh ngày:…../……../………. Dân tộc :…………. Quốc tịch:………………
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………..
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………..
Ngày cấp:…../……/…………..     Nơi cấp:…………………….
Địa chỉ trường trú:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………… 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Theo Phụ lục IV-4 (Ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã số doanh nghiệp:………………………
Đăng ký lần đầu, ngày……..tháng…….năm…………..
Đăng ký thay đổi lần thứ:………..,ngày……… tháng ………..năm……….

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………………………..
Tên công ty viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại :………………… Fax:………………..
Email:……………………….. Website:…………………………….

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):………………………………….
Mệnh giá cổ phần:………………………
Tổng số cổ phần:………………………..

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………..  Giới tính:…………
Chức danh:………………………………………
Sinh ngày:……/……../…………………… Dân tộc:…………………  Quốc tịch:…………..
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………..
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………………………
Ngày cấp:…/……./……….. Nơi cấp:……………………………
Địa chỉ thường trú:…………………………………..
Địa chỉ liên lạc:……………………………
                                                                               

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Theo Phụ lục IV-5 (Ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH /TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH
Mã số doanh nghiệp:………………………………….
Đăng ký lần đầu,ngày……tháng…….năm……..
Đăng ký thay đổi lần thứ:…., ngày………. tháng….năm……..

1.Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………….
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………..
Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………
Điện thoại:…………………………………  Fax:……………………………..
Email:……………………………………… Website:……………………………..

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):………………

4. Danh sách thành viên hợp danh

STTTên thành viên hợp danhQuốc tịchĐịa chỉ liên lạcPhần vốn góp( VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)Tỉ lệ (%)Số giấy tờ pháp lý của cá nhân
1
2
3
4

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị đúng và đủ các giấy tờ, hồ sơ như sau:

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ khác nhau nhưng cơ bản bao gồm những loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
 • Bản điều lệ công ty ( đầy đủ chữ ký người tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Danh sách cổ đông sáng lập đối với CTCP. Danh sách các thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ.
 • Văn bản ủy quyền cho thực hiện người trực tiếp nộp hồ sơ (nếu có).

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 3: Trong thời gian 03 – 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả:

 • Hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ không hợp lệ: ra thông báo và sửa đổi

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh cần được doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nếu quý doanh nghiệp đang trong quá trình thành lập nhưng có thắc mắc trong đăng ký giấy phép kinh doanh có thể liên hệ với công ty Luật LEGALAM. Chúng tôi với những luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn sẽ giúp công ty thực hiện các thủ tục nhanh chóng và uy tín. Liên hệ với Legalam qua thông tin dưới đây.

Công ty Luật LEGALAM

 • Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A Tòa nhà Keangnam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Điện thoại: 0936 061359
 • Email: congtyluatlegalam@gmail.com

Xem thêm: Tư vấn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh chi tiết nhất

Cố vấn chuyên môn bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng

Bài liên quan

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh

Thủ tục chuyển trụ sở công ty khác tỉnh

Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty sang tỉnh khác thì phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh  tại...
Thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty khác quận thì cần làm thủ tục thông báo với cả Cơ quan đăng ký kinh...
Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận phải tiến hành thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh....
Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ thay đổi trụ sở doanh nghiệp trọn gói

Bạn đang muốn tìm đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty/doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp với chi...
Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Khi có sự thay đổi về tên công ty, chủ doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp với Cơ quan...
Thành lập công ty tại hà nội

Thành lập công ty tại Hà Nội trọn gói giá rẻ uy tín

Bạn đang cần tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội để tiết kiệm thời gian và chi phí? Quá...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : (84)936 061 359

congtyluatlegalam@gmail.com T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
0766 268 123

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0902 251 359