Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH là tốt nhất?

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH là nỗi băn khoăn của nhiều người khi có ý định khởi nghiệp. Việc lựa chọn loại hình công ty là rất quan trọng. Trong đó, công ty cổ phần và công ty TNHH là hai lựa chọn phổ biến nhất. Để quyết định nên thành lập cty TNHH hay cổ phần, hãy cùng Công ty Luật LEGALAM tìm hiểu trong bài viết sau.

Công ty TNHH là gì? Công ty cổ phần là gì?

Công ty TNHH gồm hai loại: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản và những khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (theo khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là các cá nhân, tổ chức. Thành viên chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020).

Công ty TNHH là loại hình công ty có sự kết hợp giữa công ty đối vốn và công ty đối nhân. Nghĩa là các thành viên trong công ty có một mối liên hệ nhất định, việc thành lập dựa trên thủ tục góp vốn của các thành viên (tính đối vốn), có quen biết nhau (tính đối nhân).

Công ty TNHH là gì
Công ty TNHH là loại hình công ty có sự kết hợp giữa công ty đối vốn và công ty đối nhân

Theo Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
 • CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • CTCP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); nếu CTCP trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.
Công ty cổ phần là gì
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Xem thêm: Thành lập công ty: Quy trình thực hiện, thủ tục pháp lý 2023

Điểm giống nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

Trước khi đưa ra lựa chọn nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH, hãy cùng tìm hiểu về điểm giống nhau giữa 2 loại hình này. Về cơ bản, công ty TNHH và công ty cổ phần có một số điểm giống nhau như sau:

 • Tất cả các thành viên/cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã đóng góp đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 • Công ty cổ phần và công ty TNHH đều có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
 • Thành viên/cổ đông trong công ty có thể là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài;
 • Đều có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn;
 • Thủ tục thành lập, giải thể, phá sản như nhau;
 • Thành viên/cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật.
Điểm giống nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH
Điểm giống nhau cơ bản giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín, giá tốt 2023

So sánh sự khác nhau Công ty TNHH và Công ty cổ phần

Bên cạnh những điểm giống nhau, giữa 2 loại hình công ty này cũng có nhiều điểm khác biệt mà bạn cần biết để đưa ra quyết định nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH.

 1. Số lượng thành viên
Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH 1 thành viên: có 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Có từ 2 – 50 thành viên đóng góp vốn
 • Có ít nhất 3 cổ đông sáng lập
 • Không giới hạn về số lượng
 1. Vốn điều lệ
Công ty TNHH Công ty cổ phần
Phân chia theo tỷ lệ phần trăm góp vốn của các thành viên trong công ty Phân chia thành nhiều phần tương đương với tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, được gọi là cổ phần
 1. Cơ cấu tổ chức
Công ty TNHH Công ty cổ phần
Có thể tổ chức thành lập công ty theo 1 trong 2 hình thức như:
 • Công ty TNHH 2 thành viên
 • Công ty TNHH 1 thành viên
Có quyền lựa chọn tổ chức quản lý, hoạt động theo 1 trong 2 mô hình:
 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, tổng giám đốc hoặc giám đốc, ban kiểm soát
 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông và tổng giám đốc hoặc giám đốc 
 1. Khả năng huy động vốn
Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Huy động nguồn vốn, tăng vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc nhận vốn góp của các thành viên mới
 • Không được phát hành cổ phần
 • Huy động nguồn vốn bằng cách phát hành cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
 • Được phép phát hành cổ phần, trái phiếu, chứng khoán
 1. Chuyển nhượng vốn
Công ty TNHH Công ty cổ phần
 • Không cần nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn
 • Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại không mua hết hoặc không mua lại 
 • Cổ đông sáng lập: Tự do chuyển nhượng cổ phần thông thường cho cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân không phải là cổ đông sáng lập nếu được đại hội đồng cổ đông đồng ý (*) 
 • Cổ đông thông thường: Tự do chuyển nhượng cổ phần (trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết) cho bất kỳ ai 
 • Khi chuyển nhượng cổ phần phải đóng thuế thu nhập cá nhân

(*) Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần thông thường trong thời hạn 3 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

So sánh sự khác nhau Công ty TNHH và Công ty cổ phần
Công ty cổ phần và công ty TNHH có nhiều điểm khác biệt

Xem thêm: Hộ kinh doanh cá thể 2023: Những điều nên biết

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Thực chất, việc quyết định nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH khi kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố sau:

Số lượng thành viên

Số lượng thành viên trong công ty sẽ giúp xác định nên lập công ty cổ phần hay TNHH. 

 • Trường hợp có 1 thành viên: chỉ có thể chọn công ty TNHH 1 thành viên
 • Trường hợp có 2 thành viên: chỉ có thể chọn công ty TNHH 2 thành viên.
 • Trường hợp có 3 thành viên trở lên đến dưới 50 thành viên: có thể chọn công ty cổ phần hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quy định ngành nghề

Nên thành lập công ty TNHH hay cổ phần còn dựa vào quy định ngành nghề. Nếu đăng ký kinh doanh một ngành nghề có yêu cầu về loại hình doanh nghiệp thì bạn phải lựa chọn loại hình công ty phù hợp theo quy định ngành nghề đó.

Ví dụ: 

 • Công ty đầu tư chứng khoán chỉ có thể hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
 • Tư vấn luật – Công ty luật hoạt động dưới 02 hình thức: Công ty hợp danh hoặc Công ty TNHH.
Quy định ngành nghề
Quy định về ngành nghề kinh doanh

Tầm nhìn phát triển doanh nghiệp

Để lựa chọn nên mở công ty cổ phần hay TNHH, hãy dựa vào tầm nhìn phát triển doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Nếu doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít cổ đông, ít vốn và ít khách hàng thì thành lập công ty TNHH là lựa chọn phù hợp. Loại hình này sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục pháp lý và thuế khi hoạt động.
 • Nếu doanh nghiệp có quy mô lớn và niêm yết trên sàn chứng khoán thì thành lập công ty cổ phần là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Tầm nhìn phát triển doanh nghiệp
Tầm nhìn phát triển doanh nghiệp

Xem thêm: Nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên?

Dịch vụ thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần tại LEGALAM

Dịch vụ thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần tại LEGALAM đã nhận được nhiều đánh giá cao từ khách hàng. Nếu bạn đang lo lắng và không biết nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH, hoặc bạn cần sự hỗ trợ trong thủ tục thành lập, hãy tham khảo dịch vụ thành lập công ty cổ phần hoặc công ty TNHH tại Công ty Luật LEGALAM.

Với mức giá trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng (tuỳ thuộc vào khu vực), Công ty Luật LEGALAM sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn chi tiết và cung cấp thông tin liên quan để giúp bạn đưa ra quyết định nên mở công ty TNHH hay cổ phần.
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục cần thiết để thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
 • Giao kết quả tận nơi chỉ sau 3 ngày làm việc.

Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thành lập công ty.

Để được tư vấn và hỗ trợ nên lập công ty TNHH hay cổ phần, hãy liên hệ ngay với LEGALAM theo thông tin sau:

 • Công ty Luật LEGALAM 
 • Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A Tòa nhà Keangnam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Điện thoại: 0936 061359
 • Email: [email protected]
Dịch vụ thành lập công ty TNHH và công ty cổ phần tại LEGALAM
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại LEGALAM

Xem thêm: Thành lập công ty cần những gì? Bí quyết thành công

Kết luận

Trên đây là một số thông tin giải đáp nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH. Việc quyết định thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô kinh doanh, mục tiêu, tài chính, cơ cấu quản lý và sự phân chia trách nhiệm pháp lý. 

Xem thêm các bài viết:

Cố vấn chuyên môn bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng

Bài liên quan

Hồ sơ năng lực Công ty Luật LEGALAM

Thành lập từ năm 2010, Công ty Luật TNHH LEGALAM là một trong những đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp về lĩnh vực...
Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên theo quy định mới nhất. Những lưu ý khi làm thủ...
Điều kiện, thủ tục giải thể chi nhánh công ty chi tiết

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty được pháp luật quy định như thế nào? Có cần phải thông báo với cơ quan thuế?...
Thủ tục, hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể Công ty cổ phần – Hướng dẫn chi tiết

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giải thể Công ty cổ phần được pháp luật quy định như thế nào? Cần lưu ý gì khi...
Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiêp

Các trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp? Những đối tượng nào không được thành lập doanh nghiệp, công ty? Mời bạn theo dõi...
Có nên thành lập công ty không?

Có nên thành lập công ty không? 08 lý do phải biết

“Có nên thành lập công ty không?” là câu hỏi rất nhiều Khách hàng đặt ra cho chúng tôi để xin tư vấn. Hoặc “Có...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359