Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp chi tiết nhất


Khi có sự thay đổi về tên công ty, chủ doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Quy trình này đòi hỏi sự tuân thủ các quy định pháp luật cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp và tránh xảy ra rắc rối. Dưới đây là hướng dẫn của LEGALAM về các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thủ tục đổi tên doanh nghiệp.

1. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Quy định đặt tên doanh nghiệp
Quy định đặt tên doanh nghiệp mới nhất 2024

Luật Doanh nghiệp quy định rằng tên doanh nghiệp phải là duy nhất và không trùng với tên của doanh nghiệp khác đã được đăng ký. Ngoài ra, tên doanh nghiệp không được vi phạm quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục, an ninh quốc phòng, v.v.

  • Tên doanh nghiệp duy nhất: Tên doanh nghiệp phải là duy nhất và không trùng với tên của bất kỳ doanh nghiệp khác nào đã được đăng ký hoặc được sử dụng pháp lý. Điều này nhằm tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng và đảm bảo sự rõ ràng trong việc xác định mỗi doanh nghiệp.
  • Tuân thủ quy định pháp luật: Tên doanh nghiệp không được vi phạm các quy định pháp luật. Điều này bao gồm việc không sử dụng tên có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, không được vi phạm quy định thuần phong mỹ tục, không được xâm phạm quyền lợi của người khác, và không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh quốc phòng.
  • Thuần phong mỹ tục và văn hóa: Tên doanh nghiệp cũng không được vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa, gây hiểu nhầm về mặt ngôn ngữ hoặc có ý nghĩa không tốt trong mắt mọi người. Những quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh các xung đột trong việc đặt tên doanh nghiệp.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi tên công ty của LEGALAM, Luật sư tư vấn sẽ kiểm tra và xác nhận rằng tên đó không vi phạm các quy định và đủ khả năng đăng ký.

2. KHI NÀO PHẢI THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Khi nào cần thay đổi tên doanh nghiệp
Các trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp

Có một số lý do mà doanh nghiệp có thể phải thay đổi tên, bao gồm sự thay đổi trong ngành nghề kinh doanh, sự mở rộng hoặc hợp nhất, hoặc vì các yếu tố pháp lý khác.

Thay đổi trong ngành nghề kinh doanh: Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh vào một ngành mới hoặc thay đổi hoạt động chính của mình, thường cần phải thay đổi tên để phản ánh đúng ngành nghề và sự phát triển mới.

Sự mở rộng hoặc hợp nhất: Trong trường hợp doanh nghiệp mở rộng hoặc hợp nhất với doanh nghiệp khác, việc thay đổi tên có thể cần thiết để phản ánh sự thay đổi về quy mô hoặc cấu trúc.

Yếu tố pháp lý khác: Có thể có các yếu tố pháp lý khác yêu cầu doanh nghiệp thay đổi tên, như thay đổi vốn điều lệ, cải cách tổ chức nội bộ, hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thay đổi hình ảnh, thương hiệu: Đôi khi doanh nghiệp muốn thay đổi hình ảnh hoặc thương hiệu của mình để tạo sự mới mẻ, phù hợp hơn với xu hướng thị trường hoặc mục tiêu kinh doanh. 

Xem thêm: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty – Hồ sơ chi tiết nhất

3. HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Hồ sơ thay đổi tên bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp: Theo mẫu Quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Thông báo này phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Biên bản, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), Quyết định của Chủ sở hữu (đối vơi Công ty TNHH 1 thành viên).
  •  Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Ngoài các tài liệu trên, tùy theo tình hình cụ thể và yêu cầu của cơ quan quản lý doanh nghiệp – Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, có thể yêu cầu thêm các tài liệu khác như giấy tờ chứng minh tên thương mại thuộc sở hữu của Doanh nghiệp như: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

4. THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TRÊN GIẤY PHÉP

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp
Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp chi tiết nhất

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp trên giấy phép bao gồm việc nộp hồ sơ thay đổi tên đến cơ quan quản lý doanh nghiệp và chờ xem xét, phê duyệt.

👉 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho hồ sơ thay đổi tên, bao gồm các tài liệu mà Luật sư tư vấn đã liệt kê trước đó như: Biên bản, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), Quyết định của Chủ sở hữu (đối vơi Công ty TNHH 1 thành viên), Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu v.v… và các giấy tờ yêu cầu khác.

👉 Bước 2: Nộp hồ sơ

Đến cơ quan quản lý doanh nghiệp (Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính), nộp hồ sơ thay đổi tên. Hồ sơ này sẽ được xem xét và xử lý bởi cơ quan này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

👉 Bước 3: Xem xét và phê duyệt

Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ tiến hành xem xét hồ sơ của Doanh nghiệp để đảm bảo tất cả các tài liệu đều đầy đủ và hợp lệ. Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, cơ quan sẽ chấp thuận Hồ sơ hợp lệ đồng thời thực hiện việc thay đổi tên trên giấy phép kinh doanh.

👉Bước 4: Cấp giấy phép mới

Sau khi hồ sơ thay đổi tên được xem xét và phê duyệt, Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ cấp một giấy phép kinh doanh mới với tên mới cho doanh nghiệp của bạn.

👉 Bước 5: Thông báo và công bố thông tin

Sau khi cấp giấy phép kinh doanh mới, Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ tiến hành Công bố thông tin trên trang của Cục đăng ký kinh doanh- Bộ kế hoạch và đầu tư tại địa chỉ: https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/egazette/Forms/Egazette/DefaultAnnouncements.aspx?h=2c

Bạn cần thông báo cho các cơ quan, tổ chức, và bên ngoài liên quan về thay đổi tên mới. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật tên trên giấy tờ thuế, hợp đồng, trang web, v.v. Hãy lưu ý rằng thời gian xử lý và phê duyệt hồ sơ có thể thay đổi tùy theo quy trình của cơ quan quản lý và tình hình thực tế tại thời điểm bạn thực hiện thủ tục.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh – Hồ sơ chi tiết

5. THỦ TỤC SAU KHI THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Các thủ tục sau khi thay đổi tên doanh nghiệp
Các thủ tục cần làm sau khi thay đổi tên doanh nghiệp

Sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về tên mới tại các cơ quan, tổ chức, và bên ngoài mình liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cơ quan thuế: Cập nhật thông tin về tên mới đến cơ quan thuế để đảm bảo các hoạt động liên quan đến thuế được thực hiện chính xác. Điều này bao gồm việc cập nhật giấy đăng ký kinh doanh, và các thông tin khác liên quan đến thuế.

Ngân hàng và tài khoản ngân hàng: Thông báo thay đổi tên cho ngân hàng nơi bạn đang sử dụng tài khoản Ngân hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng các giao dịch tài chính liên quan đến doanh nghiệp của bạn không bị xáo trộn.

Hợp đồng và thỏa thuận: Cập nhật thông tin tên mới trong các hợp đồng, thỏa thuận, và các tài liệu quan trọng khác mà doanh nghiệp tham gia.

Trang web và tài liệu quảng cáo: Nếu bạn có trang web, tài liệu quảng cáo, hoặc các tài liệu khác với tên doanh nghiệp, cần cập nhật chúng để đảm bảo tính nhất quán và thông tin chính xác cho khách hàng và đối tác.

Các đối tác kinh doanh và khách hàng: Thông báo cho các đối tác kinh doanh, khách hàng, và nhà cung cấp về thay đổi tên mới để họ cũng có thể cập nhật thông tin của họ.

Giấy tờ pháp lý khác: Cập nhật tên mới trên các giấy tờ pháp lý khác như hợp đồng lao động, giấy phép xây dựng, v.v.

Các cơ quan quản lý khác: Tùy theo ngành nghề và hoạt động kinh doanh, bạn có thể cần cập nhật thông tin tên mới tại các cơ quan quản lý liên quan khác.

Quá trình cập nhật thông tin này giúp doanh nghiệp duy trì tính nhất quán và tránh nhầm lẫn trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh hàng ngày.

6. MỘT SỐ CÂU HỎI KHI LÀM THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

6.1 Thay đổi tên công ty/doanh nghiệp có phải đổi dấu không?

Có. Tên công ty là thành phần không thể thiếu trên con dấu nên khi thay đổi tên doanh nghiệp phải thay đổi cả con dấu theo tên mới.

6.2 Thay đổi tên doanh nghiệp mất bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi tên công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh là từ 3-5 ngày làm việc.

6.3 Có phải thay đổi hóa đơn khi thay đổi tên công ty?

Có, doanh nghiệp cần cập nhật lại thông tin trên hóa đơn, chữ ký số cũng như tài khoản ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác.

6.4 Chi phí thay đổi tên doanh nghiệp mất bao nhiêu?

Lệ phí thay đổi tên doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng/hồ sơ. Nếu doanh nghiệp thuê dịch vụ thì sẽ phải trả thêm phí dịch vụ. Hiện nay, phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại LEGALAM chỉ từ 499.000 tùy nội dung thay đổi.

7. DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TẠI LEGALAM

LEGALAM có thể cung cấp dịch vụ pháp lý: Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp, bao gồm các thủ tục pháp lý liên quan. Tại sao lựa chọn LEGALAM LAW FIRM:

Uy tín và kinh nghiệm: LEGALAM LAW FIRM có uy tín tốt và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp lý, điều này có thể đảm bảo bạn sẽ nhận được chất lượng tư vấn hiệu quả.

Chuyên môn: LEGALAM LAW FIRM có chuyên môn trong việc tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp và các vấn đề liên quan, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Thời gian và tiện ích: Sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty luật LEGALAM, được Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm thay vì Công ty tư vấn hoặc cá nhân không có Thẻ Luật sư có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, vì chúng tôi đã có kinh nghiệm và quy trình trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi tên doanh nghiệp.

Đáng tin cậy: Nếu bạn đã nghe về LEGALAM LAW FIRM từ nguồn đáng tin cậy hoặc nhận được giới thiệu từ người khác đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng tôi là một lựa chọn đáng tin cậy.

Tư vấn cá nhân hóa: LEGALAM LAW FIRM luôn có Luật sư dày dạn kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hóa 1-1 và có thể thay đổi theo nhu cầu cụ thể của bạn, đây có thể là điểm mạnh quan trọng làm nên chất lượng tư vấn của chúng tôi.

Phản hồi từ khách hàng: Bạn có thể tìm thấy phản hồi tích cực từ các khách hàng trước đó của LEGALAM LAW FIRM trên trang web của chúng tôi cũng như trên Profile của từng Luật sư của chúng tôi, điều này có thể giúp bạn đánh giá được chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ bổ sung: LEGALAM LAW FIRM cung cấp các dịch vụ bổ sung như tư vấn về pháp lý, hợp đồng, và quản lý doanh nghiệp, bạn có thể hưởng lợi từ việc LEGALAM là đối tác đa dạng, dày dạn kinh nghiệm trong nhiều khía cạnh kinh doanh.

Nhớ rằng, việc lựa chọn một dịch vụ pháp lý cần phải dựa trên việc xem xét kỹ càng và thận trọng để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Bài liên quan

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Khi Công ty cổ phần muốn mở rộng phạm vi các lĩnh vực kinh doanh khác, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi, bổ...
Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện Công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2024. Hướng dẫn hồ sơ, quy trình thực hiện...
Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty chi tiết nhất

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty

Khi có sự thay đổi về chủ sở hữu, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1...

Bạn cần hỗ trợ!

Nếu bạn cần hỗ trợ về pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn ngay trong ngày làm việc. Nếu cần gấp hãy gọi ngay cho chúng tôi!

Gọi : 0936 061 359

[email protected] T2 – T6 09:00-17:00

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
0936 061 359

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
0936 061 359

TƯ VẤN GIẤY PHÉP CON
0936 061 359

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
0936 061 359